Pomoc obětem tornáda

Dne 24.06.2021 ve večerních hodinách zasáhlo jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko, ničivé tornádo. Způsobilo značné materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí je zraněna.

Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje ihned zapojil i Český červený kříž.  Poskytujeme pomoc okamžitou a počítáme i s pomocí následnou.

Jak plánujeme s výtěžkem sbírky naložit? 

  • probíhající okamžitá pomoc – jen náklady, které nepokryjeme z jiných zdrojů
  • následná pomoc – pomoc při obnově:
    • na základě výsledků monitoringu a jednání se samosprávou
    • příspěvky na stavební obnovu nejpostiženějším lidem
    • příspěvky na obnovu vytypovaných zařízení v obcích

Rozsah naší následné pomoci bude záležet na velikosti vybrané částky.

Na naši pomoc obětem tornáda můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže:

účet č. 333999/2700, v.s. 2101

dárcovská SMS (DMS) na telefonní číslo 87 777:

» text: DMS CCK 30 (cena DMS je 30Kč)
» text: DMS CCK 60 (cena DMS je 60Kč)
» text: DMS CCK 90 (cena DMS je 90Kč)

Z uvedené ceny DMS obdržíme 29, 59 nebo 89 Kč.

Děkujeme všem za příspěvek – projev solidarity!

 

Neposílejte do oblasti šatstvo, ani přikrývky či pomůcky do domácností. Finanční pomoc konkrétním rodinám a jednotlivcům, zprostředkovaná lidmi – členy ČČK, je tou nejlepší volbou. Je cestou k obnově a klidnému žití. Děkujeme!

Veřejnost s žádostí o pomoc oslovil prezident ČČK doc. Dr. Mark Jukl a ředitel Úřadu ČČK Dr. Josef Konečný:

Tisková zpráva_Český červený kříž