Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k hrozícímu faktu nekompetentních a nesystematických zásahů do školství jsme se v naší škole rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas a připojit se ke stávce vyhlášené školskými odbory na 27.11.2023.

Mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna budou v tento den uzavřeny.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.

Plánovaných zásahů ze strany vlády je více, v případě karlovické školy se jedná o především o

  • snížení počtu odučených hodin v naší škole – z 253 hodin, které se týdně na naší škole odučí je v návrhu snížení na 233 hodin tj. pokles o 8%. Na škole by se opět museli některé hodiny různých tříd spojovat.
  • zhoršení kvality výuky – výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro znevýhodněné děti, které ale ve třídách nadále zůstanou), ze současných 7 asistentů by ve škole zůstali 4 asistenti.
  • podpora nepedagogických pracovníků školy, kteří nejsou “vidět”, ale bez kterých by žádná škola nemohla fungovat (školník, kuchařka, uklízečka, ekonomka).

Plánovaných zásahů ze strany vlády je samozřejmě více, ovšem výše zmíněné důvody nás vedou k takto razantnímu kroku.

Mrzí nás, že Vám komplikujeme situaci, ale jde nám o budoucnost našich dětí a jejich kvalitního vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Rostislav Němec  – ředitel školy