Úplná uzavírka v místě železničního přejezdu v Kunově

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
termín: 28. 09. 2022 – 12. 10. 2022

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci
realizace stavby: „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7704 v km 4,892 trati Milotice n/O. – Vrbno pod
Pradědem“, – oprava světelného zabezpečovacího zařízení

a vyznačení objízdné trasy, při úplné uzavírce silnice II/450 v místě železničního přejezdu P7704, v km staničení 24,818 – 24,794.

Mapa uzavírky a objízdné trasy.pdf