Voda a vodovodní řád aktuálně

Voda a vodovodní řád aktuálně (24.2.2023)

V posledních dnech si většina z nás nemohla nevšimnou problému s dodávkou vody, vodovodním řadem v obci. Protože je to pro nás značné omezení a trvá už dlouho, pokusím se vysvětlit, co se děje a jak se na odstranění problémů pracuje.

 

První problémy se ukázaly v době, kdy pro nepříznivé počasí došlo k výpadkům elektrické energie. Po výpadku je vždy nutné uvést do provozu čerpadlo u vrtu. Nejde o nijak velký problém, ten nastává tím, že správci řadu vrt denně nenavštěvují a neví že je vodojem bez dodávky vody. To se z pravidla dozví až když neteče voda z kohoutků občanům Karlovic. Následné doplnění cca šedesáti kubíkového vodojemu a napuštění řadu na potřebný tlak trvá i půl dne. Technické možnosti, již dávno nabízí, jak toto řešit. Aktuálně čekáme na vyjádření dodavatele technologie, která lidem ve vedení obce a správci řadu hned řekne 1. jaký je stav hladiny ve vodojemu, 2. jestli je pod napětím rozvodná skříň u vrtu a za 3. jestli je v provozu čerpadlo vrtu. Tímto by měl být tento problém odstraněn.

 

Vzápětí ale vznikl další problém, porucha na jedné z větví řadu, velký unik vody a nízký tlak. Tato porucha má pravděpodobně co dočinění s oblevou, která proběhla. Postup při takové poruše je, že postižená větev, v hloubce cca 1,5 metru se odstaví a namísto vody napustí plynem, který je možné na povrchu detekovat a určit přibližné místo. To je však za ideálních podmínek. V našem případě, kdy je nemalá část řadu za svou životností, trpí spoustou drobných úniků (např. ve spojích) a šoupátka (ventily) nelze vůbec, či jen částečně uzavřít, téměř nemožné detekovat. Správci řadu nezbývá nic jiného než provést několik výkopů, ve kterých mění vadná šoupátka, nebo i přidává další, aby zúžili prostor hledání. Před každým výkopem musí zajistit firmy k vytyčení místa, aby nedošlo k poškození jiné sítě, jako je elektrické či datové vedení a firmu která detekuje místo poruchy. Toto vše vede k tomu, že už se druhým týdnem vrtá v zemi a porucha není stále odstraněna.

 

Že je nutné tomuto předcházet je teď víc než jasné. Obec ještě v tomto roce uvolní cca 2 mil. Kč na obnovu nejrizikovějších částí a se správcem sítě aktuálně připravuje plán rekonstrukce zastaralého řadu tak, aby v co nejkratší době byl bezpečný a jen s minimálními úniky.

 

Je nutno říct že pro mizerný stav části řadu nás teď čeká více odstávek a značného zatížení obecního rozpočtu. Každá technologie vyžaduje pravidelnou pozornost, údržbu a obnovu. Když se jí nedostane děje se pak to, co se teď děje.

Lubomír Kováčik