Výluka drážní dopravy

V období od 12.9.2022.(od 4.00 hod.) – 12.10.2022.(do 20.00 hod.)  proběhne na trati 313 v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem nepřetržitá výluka drážní dopravy. Vlaky budou nahrazeny autobusy ( NAD ),současně bude omezena přeprava cestujících na vozíku, jízdních kol a kočárků .

Tato výluka se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti PKP Cargo International a.s., a  o investiční akce Správy železnic za účelem provedení přejezdu , P7704 (Kunov) v km 4,892, a přejezd P7719 (Karlovice) v km 16,807, potřebných opravných a udržovacích prací na silniční a železniční infrastruktuře (vč. údržbových prací na celém vyloučeném úseku tratě).

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava (dále jen „NAD“). Po dobu  omezení bude platit stejný jízdní řád jako pro vlaky!

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce budou trasy NAD vedeny následovně:

Vrbno pod Pradědem – před staniční budovou

Vrbno pod Pradědem – autobusová zastávka Vrbno pod Pradědem ,zámeček

Karlovice – autobusová zastávka Karlovice, rozcestí

Karlovice – autobusová zastávka Karlovice, žel. stanice (u školky)

Pocheň – autobusová zastávka Široká Niva, Pocheň, Jednota

Široká Niva – autobusová zastávka Široká Niva, restaurace

Skrbovice – autobusová zastávka Široká Niva, kolárna

Kunov – autobusová zastávka Nové Heřminovy, Kunov (nebo na silnici u šipky značka nádraží),

Nové Heřminovy – autobusová zastávka Nové Heřminovy, restaurace

Nové Heřminovy – autobusová zastávka

Milotice nad Opavou – před staniční budovou

 

V dopravě Kunov musí objíždět NAD přes nákladiště vojenských lesů.

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů a informačních letáků, popř. dalších doplňkových informací, ve stanicích a na zastávkách a stanovištích NAD, resp. formou vyhlášení  informací o této výluce ve Vaší obci rozhlasem a periodikách.

Závěrem mi dovolte se z pozice zástupce provozovatele veřejné drážní osobní dopravy v Moravskoslezském kraji omluvit za případné komplikace, které by mohly v uvedeném období  při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, resp. stanovištích NAD.

S pozdravem a přáním příjemného cestování

 

Kamila Kováčová

pověřena vedením střediska Moravskoslezsko

provozování drážní dopravy

GW Train Regio a.s.